ΠρόγραμμαΔευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γυμναστική Γλώσσα Ιστορία Γλώσσα Ευέλ. Ζώνη
Μαθηματικά Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Αγγλικά
Γλώσσα Μαθηματικά   Αγωγή Μαθηματικά Γλώσσα
Γλώσσα Φυσική Θρησκευτικά Φυσική Φυσική
Ιστορία Μουσική Μαθηματικά Τεχνικά Γυμναστική
Γεωγραφία  Γεωγραφία Ευέλ. Ζώνη Θρησκευτικά